News Ticker

La cruïlla del carrer de Pedrell amb el passeig de la Font d’en Fargues és un punt neuràlgic del barri

La cruïlla del carrer de Pedrell amb el passeig de la Font d’en Fargues és un punt neuràlgic del barri

La cruïlla del carrer de Pedrell amb el passeig de la Font d’en Fargues és un punt neuràlgic del barri. Font: Ajuntament de Barcelona