News Ticker

Metodologia

Metodologia de la tertúlia d’història

La metodologia de la tertúlia d’història està basada en els 7 principis de l’aprenentatge dialògic:

Aquest 7 principis són:

• Diàleg igualitari
• Transformació
• Creació de sentit
• Dimensió instrumental
• Igualtat de diferències
• Intel.ligència cultural
• Solidaritat

I els podeu consultar:

Webs.

http://www.rieoei.org/rie46a04.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge_dial%C3%B2gic

http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Manual-Tertulias-Literarias-Dial%C3%B3gicas_CONFAPEA.pdf

Llibres.
Flecha, R (1997). Compartiendo palabras. Barcelona, Paidós.
Aubert, A,; García, C,; Flecha, A,; Flecha, R,; Racionero,S. (2009). El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Barcelona, Hipatia.

Metodologia

La metodologia de la tertúlia és la de les tertúlies dialògiques, que podem tobar a la web de FACEPA (Federació d’Associacions culturals i educatives de persones adultes) i que aquí reproduim:

1. Diàleg igualitari: a la tertúlia respectem totes les aportacions igualitàriament, però no acceptem que cap persona vulgui imposar la seva com a vàlida, ja sigui una persona que porti molt de temps a la tertúlia o ja sigui la persona moderadora.

“I així, exposant cadascú el seu parer i sense imposar el nostre punt de vista, sinó respectant i valorant tot el que es diu i aprenent els uns dels altres, la literatura passa a ser un plaer compartit”.

2. Intel·ligència cultural: totes les persones tenim intel·ligència cultural. Això vol dir que al llarg de les nostres vides hem après moltes coses i de maneres molt diverses. Per tant, totes les persones som capaces de participar d’un diàleg igualitari. La intel·ligència cultural demostra que es pot aprendre al llarg de tota la vida.

3. Transformació: aquesta manera d’aprendre dialogant i valorant tot allò que hem après al llarg de les nostres vides ens transforma. Ens sentim capaços d’aprendre moltes coses més perquè és un fet que comprovem contínuament. Així canviem el concepte que teníem de nosaltres mateixes i mateixos. Al sentir-nos diferents canvien les relacions que tenim amb les persones i el nostre entorn. Llegint, dialogant i reflexionant hem superat les barreres que ens excloïen de l’educació i la participació social. I en la nostre tertúlia afegiríem el poder parlar d’història en un espai públic i obert amb altres persones, llocs que normalment estan limitats a historiadors o experts, i veiem que tots i totes podem parlar i reflexionar sobre la història, sense necessitat de ser experts.

4. Dimensió instrumental de l’educació: el diàleg fa possible que aprenem també coses més acadèmiques i instrumentals, ja que quan llegim i comentem una obra també ens interessem molt pel que va passar a l’època i quines són les seves característiques. Tot això ho investiguen les persones que vulguin de la tertúlia preguntant a familiars, buscant a l’enciclopèdia, a Internet… i després ho exposen al grup.

5. Creació de sentit: la pèrdua de sentit és un fenomen que contínuament apareix a la Nostra societat com a producte de la creença que vivim en un sistema que determina les nostres vides. A través de l’aprenentatge dialògic el sentit ressorgeix ja que les relacions amb les persones i el nostre entorn les triem nosaltres mateixes i mateixos. És per això que nosaltres decidim el què i el com volem aprendre.

6. Solidaritat: la tertúlia està oberta a totes les persones, no hi ha cap tipus d’obstacle a nivell econòmic ja que aquesta activitat és gratuïta, ni a nivell acadèmic, Així aconseguim l’aprenentatge conjunt de totes les persones que hi participem. Si creiem en pràctiques educatives igualitàries només es poden basar en relacions solidàries que a la vegada generen més solidaritat.

7. Igualtat de diferències: totes les persones de la tertúlia som iguals i diferents. La cultura de la diferència que oblida que tots som iguals porta a més desigualtats. La igualtat inclou el nostre dret a ser diferents.

Persona Moderadora

La persona coordinadora és la moderadora de la tertúlia i s’encarrega de donar les paraules. Seguint els principis de l’aprenentatge dialògic, la persona que coordina és una més dins la tertúlia i no pot imposar la seva veritat sinó que ha de deixar que totes les persones aportem els nostres arguments. La persona coordinadora a través del diàleg igualitari, aprèn tant o més que les persones que participen a la tertúlia. La persona moderadora ha de donar prioritat a les persones que menys participen a la tertúlia, donant lloc a una participació més igualitària.

Per tot això és molt important respectar el torn de paraula i demanar-ho per parlar.

http://utopiadream.info/ca/wp-content/uploads/2010/11/Manual-Tertulias-Literarias-Dial%C3%B3gicas_CONFAPEA.pdf

Leave a comment