News Ticker

http://www.elpunt.cat

http://www.elpunt.cat

Pompeu Fabra amb la seva esposa Dolors Mestre. a Prada el 1946 ARXIU TERRA NOSTRA.